.ssasfffff

Vi finnes for syns skyld!


Det er en selvfølge at svaksynte skal ha mulighet til å gjøre det andre gjør. Derfor utvikler SynSupport Nordic Eye praktiske synshjelpemidler for ulike behov.
Når vi utvikler nye produkter tenker vi ett
steg lenger!

SynSupport Nordic Eye
Duevegen 7
2017 Frogner
Tlf: 63825700
post@nordiceye.no
________________________
Nyheter fra:
Viktig om Win 10 oppdatering
Denne kan påvirke ZoomText
ZoomText 11 er her
Med den nye Text 11.0 har både brukervennlighet og tilgjengeligheten økt.
Infovox 4, nå med barnestemmer,EliasogEmilie.

TangoTouch 8 med tale
Tastaturtreningsprogram
Nå med Norsk tale fra Infovox lesmer

Transfomer HD, nyhet med mulighet for overføring av bilde via WiFi - Les mer

.Nye produkter fra Baum Retec
Viso 500 en revolusjonerende Lese TV kommer snart - Les mer


VarioUltra
registrering