.ssasfffff

Vi finnes for syns skyld!


Det er en selvfølge at svaksynte skal ha mulighet til å gjøre det andre gjør. Derfor utvikler SynSupport Nordic Eye praktiske synshjelpemidler for ulike behov.
Når vi utvikler nye produkter tenker vi ett
steg lenger!

SynSupport Nordic Eye
Duevegen 7
2017 Frogner
Tlf: 63825700
post@nordiceye.no
________________________
Nyheter fra:
Enhanced Vision
Transfomer HD, nyhet med mulighet for overføring av bilde via WiFi - Les mer

.ZoomText versjon 10.11 fungerer med Windows 10. Last ned her
Har du en eldre versjon av ZoomText må du bestille en oppgradering med lisensnummer.

Nye produkter fra Baum Retec
Viso 500 en revolusjonerende Lese TV kommer snart - Les mer


VarioUltra
registrering