.ssasfffff

Vi finnes for syns skyld!


Det er en selvfølge at svaksynte skal ha mulighet til å gjøre det andre gjør. Derfor utvikler SynSupport Nordic Eye praktiske synshjelpemidler for ulike behov.
Når vi utvikler nye produkter tenker vi ett
steg lenger!

SynSupport Nordic Eye
Folmovegen 16
2150 Årnes
Tlf: 63825700
post@nordiceye.no
________________________
Nyheter:
Retiplus
Et hjelpemiddel for de med redusert synsfelt

Ny Lese TV fra Chris Park

Ny Lese TV Snow 12 med OCR


OrCam oppdatering versjon 8.2 er her.


Acesight
Ny forstørringsbrille fra Zoomax
OrCam MyEye 2.0.
Hms artikkel nummer: 243194
Et lite trådløst smart kamera.
Pek og teksten leses oppZoomText